تولید کننده قطعات سرامیکی مورد مصرف در نساجی، بافندگی، حرارتی ،کابل سازی و غیره با بیش از 35 سال سابقه در خدمت جامعه ایرانی. کلیه محصولات این شرکت بر اساس طرح و درخواست مشتری تولید می شود و این شرکت قابلیت طراحی و ساخت قطعات مورد نیاز شما را دارد. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تولید کننده قطعات سرامیکی مورد مصرف در نساجی، بافندگی، حرارتی ،کابل سازی و غیره با بیش از 35 سال سابقه در خدمت جامعه ایرانی. کلیه محصولات این شرکت بر اساس طرح و درخواست مشتری تولید می شود و این شرکت قابلیت طراحی و ساخت قطعات مورد نیاز شما را دارد. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فهرست